Loading...
<< Jokes and Fun
Sbu13 Dec 25, 15:11
Ninjani bangani Cheeseboy,Noko, Msai sai ,
Your name:Sbu13 Dec 27, 05:04
Sho bafe2
Cheeseboy Dec 26, 07:01
Yah ayisazani mfanomdala kodwa ngoba nawu ukhisimusi usitholile kusho khona ukuthi impilo isancengeka sithembe sizongena kahle nasonyakeni omusha
Msai Dec 26, 06:40
Shandisi Sbu ninjani kade nganigcina
Sbu13 Dec 26, 06:27
Ku shatp mfe2, ayisazani
Cheeseboy Dec 25, 17:13
Ngyaphila weSbu13 kunjani kuwe
please Share on facebook