Loading...
<< Jokes and Fun
Duncan Dec 28, 12:22
La engfika khona kuba muncu ngithenga kungasal nashintshi bese ngidla stiff after stiff
Your name:Duncan Dec 29, 11:06
4koff @Msai
Msai Dec 28, 14:44
Usamphethe kahle u Mavisi
...... Dec 28, 14:42
Nonsense
please Share on facebook