Loading...
<< Jokes and Fun
Mkhulu Jan 06, 18:23
Kaka la.IMBIZA YESTROKE Ikhathazo Umbola Labatheka Dolofiya Icena Ugobho Nukani Nguduza Umhlakuva Mpinda Umahlaba ekufeni Umathanjana Umhlakaza Umalulama _____________________________________________ Hlanganisa lapha ukugaye ukupheke konke lokhu ukupholise ukuphuze kathathu ngosuku. Uma ufuna ngikusize ngokunye ngyatholakala nakuwhatsapp uma ufuna ukusizwa ngokunye 0787587185 whatsapp. Fona kulenumber 0789311014
Your name:Mjey Jan 28, 12:48
Msai sewulashwa ongxathu bezinyanga zasebhoshi.lafelihle kakhulu.
Mjey Jan 28, 12:48
Msai sewulashwa ongxathu bezinyanga zasebhoshi.lafelihle kakhulu.
Mkhulu Jan 08, 12:59
Woza @Msai ungazifihli kuthi unalokhukufa kwe stroke siyingozi ngzoksiza uphile qinqo
Msai Jan 08, 05:51
Fokof anginastroke mina
Duncan Jan 07, 11:38
NONSENSE wena nxathu..xhumana no@Msai abantu abaphathwa zitroke uyeke thina phansi.
please Share on facebook