Loading...
<< Advice Column
Mkhulu Jan 06, 18:24
IMBIZA YESTROKE Ikhathazo Umbola Labatheka Dolofiya Icena Ugobho Nukani Nguduza Umhlakuva Mpinda Umahlaba ekufeni Umathanjana Umhlakaza Umalulama _____________________________________________ Hlanganisa lapha ukugaye ukupheke konke lokhu ukupholise ukuphuze kathathu ngosuku. Uma ufuna ngikusize ngokunye ngyatholakala nakuwhatsapp uma ufuna ukusizwa ngokunye 0787587185 whatsapp. Fona kulenumber 0789311014
Your name:please Share on facebook