Loading...
<< Jokes and Fun
Duncan Jan 07, 06:04
Ngiphuphengingasekho emhlabeni ngishonile namibengikhona emfihlweniwami bekubuhlungu kudabukisakakhulu ngabelichazani leliphupho?
Your name:Msai Jan 08, 05:34
Alichazi lutho leliphupho ukuthi nje ulala ukhamisile
Duncan Jan 07, 11:32
Sebebangak kant abo Duncan la? omunye eynsukwin ubedakwe indlwabe lool lo uphupheshonil.
please Share on facebook