Loading...
<< HIV/AIDS support group
Mr Tee Jan 11, 11:30
Uthando yinto enginayo kodwa ngokungazi kuthi uzolinaka bani. ngyefana nomuntu ongenalo ngobe phela naye kuze azomunika uthando. Kuthi noma sothi ngicela oposetive wena unegative kuvele kufane nje kuthi uyazidlalela uchitha isizungu. Noma uya estradini or kuma social network kuyefana nje akuna thando. Ngifisa ngathi kube ngazalwa ngabo 60s so ngabe angihlupheki ngothando or ngifisa ngabe vele azange ngilazu uthando ngabe ngiphila kamnandi. Yasho neNdidane Yathi yayiphila kahle ungalwazi uthando Kwathi lapho sekalwazi yacala inhlupheko Yothando
Your name:Mr Tee Jan 11, 20:16
Mina ngokuhlala ngise mp and ngino 31 @Zandy . Kulungile @Londy kundzima kulomhlaba xem Ngyayikhumbula Indidane Ngezingoma zayo zika Diona
Londi Jan 11, 16:40
Mmm ngcel ungshiyel eyakh inhliziyvyam yathintek nam angiluthol uthand ngifan naw
Zandy Jan 11, 13:07
Ukuphi and ungakanani Mr Tee
please Share on facebook