Loading...
<< HIV/AIDS support group
Mr Tee Jan 11, 20:30
Manje ngisharp ngokufuna uthando kulendawo. Ngoba into engiyitholako ukuzwa ubuhlungu nje kuphela. Ngyanibongisa nina esenilitholile futhi nani enisalufuna la iNkosi inibusise nilithole. Ningafani nami isahluleki
Your name:Minie Jan 12, 15:50
0843284505 whatsaap me
please Share on facebook