Loading...
<< Advice Column
Namuhla Jan 11, 22:36
Ngznike iskhathi ngafunda indaba zalapha niyakhuluma zngane zomah okunye kuyahlekisa okunye kuyadumaza nami ake ngthole owami kodwa ayi ozongthuka ngbone labantu bala banjani abakulomhlaba noma abasemkhathini ngyayisaba into ela bengqala nokubona bengizwa ngendaba beyixoxa nami ngaliwe indoda bo sibanga ukusebenza kwami ebusuku ithi ngyafeba ingibona ngphuma ngyemsebenzin iwuzwa nomsindo wakhona yishwa lingehlele bo
Your name:Zakes Jan 17, 05:18
Akusiye indoda leyo ngumntfu lomnduna kufeba yona buyakimi mama nami ngashiywa 0724463968Your comment...
Kwanele Jan 16, 17:44
I volontee dear ngke uzisole whatsup me 0731903421 o call me 0781652881 plc mawthol lesms buya
please Share on facebook