Loading...
<< Confessions(real life sex stories)
???? Jan 12, 04:35
Kwenziwa yini uma umjita ekushaya ngesende enqeni ebhonge kakhulu aaaaaahhh the whole round? Yebo nami ngiya bhonga ngoba vele ipipi limnandi and li strong enqeni;kodwa yena angazi kungani ebhonga. ngimu buzile kodwa wathi it's not important to answer.
Your name:Ubhongiswa Jan 12, 14:23
Livumba lekwali khehle, iyanuka kaloku ayidlali.
Lol Jan 12, 13:32
Haisuka hambani niyotya ikaka nizizinja kakade...ukhona amadoda enyani
Sihle Jan 12, 08:19
@???? Uyakuncela nje lo wakho ?
Sihle Jan 12, 08:18
@????....uboke uzame. Owami ngiyambhebha, naye unabanye ababhebhayo abuye angixoxele ngiqhanyelwe. Ngimbhebhe. Nawe ungazama, ukuba useduze besizoza naye ubhebhe nginibuke.
Sihle Jan 12, 08:18
@????....uboke uzame. Owami ngiyambhebha, naye unabanye ababhebhayo abuye angixoxele ngiqhanyelwe. Ngimbhebhe. Nawe ungazama, ukuba useduze besizoza naye ubhebhe nginibuke.
???? Jan 12, 05:55
Cha angikaze ngoba ngaqala ngabhejwa ubab'omncane wami izinqa oseshadile manje.kusukela lapho ngavele ngezwa kumnandi ukudliwa.lomjita ongibhebha manje uqale 10 months ago ukungi dala,futhi naye ngivele ngathi mina ngithanda ukubhejwa ngoba ngajwayela lokho vele.
Sihle Jan 12, 05:38
@????....wena awkaze ubhebhe muntu? uboke ubhebhe nawe uzizwele
Sihle Jan 12, 05:36
Yebo strong
please Share on facebook