Loading...
<< Confessions(real life sex stories)
Msayiih Jan 12, 08:37
Yabon kube nasezulwin ikhon ingquza ngabe angikwesabi ukufa imnandi ingquza yezwa yaz umunt uma eqala nje ekhumula mmmm uvelubone kuty nansintemnand emhlaben imnandi ingquza webabo yaz nomukwate kangakanani make nje wayibona mmmm yoooo nkosiyam yaz imnand ngquza bosisi ninento emnand futy nomungaba nemali engakanani mawungayazi nje ingquza mfana awaz lutho futy yona le yaleziyngane zisamilizinza yoooooh yaz njengoba ngibhal nje kube kunomunt enginaye la ngabe sengyamkhotha mmmm yah neh ingquza imnandi ngoze ngife ngibhebha mina ngoba ngyayithanda kade ngisekhay pmb ngidlingquza emnand ngibhebhel hlathin yonkindawo awemaaa eish mxm ngavele ngayhalela kwamanje yaz ukhono oseSoweto Zola3 ngimbhebhe nje imnand lento man whatsup 0797256618
Your name:Emily Jan 16, 16:37
An inilletgent answer - no BS - which makes a pleasant change
Msayih Jan 14, 21:21
Yah neh
Hehehehe Jan 14, 11:25
If bo ngesonto isdindi bengingakubhebhisa ay cha manje uyisilima esidaaaaaala.
Hehehehe Jan 14, 11:24
Ukhethe bani?
Msayih Jan 14, 08:08
Ngatysogcina sbhebhen nje ngyabona@Hehehehe
Hehehehe Jan 13, 10:12
Xoxa baba ngilalele
Msayiih Jan 13, 07:04
Aybo yaz wena sekumel sxoxe ngampela yaz@Hehehehe
Hehehehe Jan 12, 14:49
Kwaaaaaaa uhlushwa yini babaz wafuna ukwazi ubulili bami? ukuthi uyangichaza zolo lokhu bowuzibiza ngegama lentombazana ushaya sengathi uyiyona and iyakudinga ku whatsapp usuhambile ePMB uye egoli wabona ukuthi lowomqondo siwubambile manje ususiqonda ngqo uza DIRECTLY!! sekuseduzane phambili phusha
please Share on facebook